Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)Ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής.

Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα παραγωγής:

•Συμβουλευτικό κέντρο γεωργοκτηνοτροφικής ενημέρωσης.
• Συνεργασία με Ειδικούς Επιστήμονες οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν
πάνω σε θέματα που αφορούν, την Καρποφορία νέων Καλλιεργειών και την
ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων.
•Κίνητρα αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων εκτάσεων.
•Κίνητρα σε νέους του Δήμου μας, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με
τον Αγροτικό Τομέα. Περιουσία η οποία ανήκει στον Δήμο θα παραχωρείται
σε νέους Αγρότες του Δήμου έναντι μικρού αντιτίμου για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και την επιστροφή των νέων στο Δήμο μας. Τα ανωτέρω
αγροτεμάχια θα δίδονται κατά προτεραιότητα βάση κοινωνικών και
οικονομικών κριτηρίων.
•Εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας.
•Διοργάνωση σεμιναρίων, σχετικά με τομείς στους οποίους μπορεί η
Περιοχή μας να προσφέρει καλύτερη ποιότητα προϊόντων (Μέλι. Οίνος,
Τσίπουρο, Βότανα, Δημητριακά κ.α.).
• Ημερίδες στις οποίες θα ενημερώνονται Αγρότες, Κτηνοτρόφοι,
Μελισσοκόμοι και Αμπελουργοί, για νέες μορφές παραγωγήςπροϊόντων οι
οποίες βέβαια δεν θα επιβαρύνουν αρνητικά το Περιβάλλον.
•Σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και διαχείρισης των
βοσκοτόπων.
• Επισκευές σε όλα τα σημεία Ύδρευσης, τα οποία καταλήγουν σε
Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς χώρους, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η
εργασία των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων.
• Επισκευές σε όλους τους Αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε Αγροτικούς
και Κτηνοτροφικούς χώρους.
• Η δημιουργία ειδικού χώρου, όπου θα γίνεται απόσταξη τσίπουρου από
τους Αμπελουργούς του Δήμου μας, (δωρεάν) εφόσον ο κάθε Αμπελουργός
διαθέτει ειδική Άδεια.
• Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαφημίζουν τα Αγροτικά-Κτηνοτροφικά
προϊόντα του Τόπου μας και θα δίνουν την ευκαιρία σε Τοπικούς
Παραγωγούς να αναδείξουν τον πλούτο της γεύσης και της ποιότητας των
προϊόντων της περιοχής μας.
• Η λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των
Κτηνοτρόφων του Δήμου.
• Δημιουργία Τοπικού Συνεταιρισμού Γαλακτοκομικών-Τυροκομικών
Προϊόντων, έτσι ώστε ο κόπος των Παραγωγών να ανταμείβεται καλύτερα
σε σχέση με τις μεγάλες Εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τους
Παραγωγούς.
•Πιστοποίηση προϊόντων.
•Υλοποίηση έργου άρδευσης σε συνδυασμό με αποταμίευση υδάτων.
•Ολοκληρωμένος αναδασμός. Διαχείριση δευτερογενούς τομέα:
•Αξιοποίηση δασικών προϊόντων και γεωργικών υπολειμμάτων.
•Συσκευασία φρούτων και λαχανικών.
•Ευνοϊκότεροι όροι επιχειρηματικής δραστηριότητας.
•Δημιουργία μονάδων τυποποίησης-μεταποίησης προϊόντων των βουνών.
•Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων κτηνοτροφίας με δημιουργία
εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου.
•Χωροθέτηση και δημιουργία εμπορευματικού σταθμού με σκοπό την
προσέλκυση εταιρειών μεταφορών και logistics.

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου