Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτικήΕσωτερική και Διασυνοριακή Πολιτική.
Ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας:

•Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων(INTERREG).
•Συνεργασία κοινωνικών υποδομών(υγεία, εκπαίδευση).
•Ανάπτυξη κοινού δικτύου πολιτισμικών μνημείων.
•Κατασκευή ολοκληρωμένου διεθνούς οδικού δικτύου.
Πολιτική επανακατοίκησης:
•Δημιουργία γραφείου αποκέντρωσης.
•Παροχή φιλοξενίας μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
•Συνεργασία με απόδημους και καταγραφή της διαθεσιμότητας για προσφορά στην περιοχή.
•Παραχώρηση υποδομών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη διεξαγωγή έρευνας.
•Παραχώρηση έκτασης για τη δημιουργία οικοκοινοτήτων.
•Ολοκληρωμένο δίκτυο αμφίδρομης επικοινωνίας με απόδημους και ενδιαφερόμενους να
κατοικήσουν στην περιοχή.
• Τακτική ενημέρωση των Δημοτών μας για προγράμματα, (Ο.Α.Ε.Δ.,Επιδοτήσεων και νέων
Επιχειρήσεων) έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθούν οικονομικά οι
νέοι της Περιοχής μας. Επίσης θα πειστούν οι Απόδημοι νέοι μας, ότι στον Δήμο μας υπάρχει
ακόμη ελπίδα για προκοπή και δημιουργία και θα επιστρέψουν με χαρά στα έρημα πια χωριά μας.
• Κύριο μέλημα μας είναι να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς πόρους
από την Κεντρική Εξουσία έτσι ώστε να τους χρησιμοποιήσουμε για την Αναμόρφωση του
Δήμου μας σε όλους του τομείς.
• Επάνδρωση των ήδη υπαρχόντων Αστυνομικών Τμημάτων και Σταθμών και δημιουργία νέων
Αστυνομικών Σταθμών στην Περιοχή μας, η οποία τρομοκρατείται τα τελευταία χρόνια από
διάφορα άτομα με Εγκληματικές Τάσεις .
• Επάνδρωση των σημερινών Στρατοπέδων-Φυλακίων και δημιουργία νέων.
• Δημιουργία νέων χώρων Εκπαίδευσης Στρατιωτών, αποθήκευσης Πυρομαχικών και Στέγασης
του ανθρώπινου Δυναμικού, έτσι ώστε να επιστρέψει ξανά το αίσθημα Ασφαλείας στους
κατοίκους του Δήμου.
Υποστηρικτική και οργανωτική πολιτική:
•Κατάρτιση καταλόγου επαγγελμάτων, επιχειρήσεων και υποδομών που λείπουν από το Δήμο.
•Βελτίωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας στην εργασία.
•Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μεταναστών.
•Ενσωμάτωση μεταναστών στην κοινωνία.
•Διασυνοριακή συγκοινωνία.
• Επανίδρυση του Θεσμού της Συνοριακής Φύλαξης από υπάρχοντα Στελέχη της ΕΛ

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου