Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου


Διαχείριση και ανάδειξη του Πολιτισμικού Πλούτου.

Αξιοποίηση πολιτισμού σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο:

•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
•Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού.
•Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας καταγραφής της πολιτισμικής κληρονομιάς.
•Ανάδειξη και προστασία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
•Ενημέρωση και έρευνα για πιθανή αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων σε
σχέση με τη φύση.
•Προστασία και ανάδειξη χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
•Σύνδεση πολιτισμικών στοιχείων μέσω δικτύου μονοπατιών.
Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος:
•Κίνητρα για ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών.
•Χρήση κτιρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και συλλόγους.
•Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών και ιστορικών μνημείων.
•Έρευνα για επαναλειτουργία μουσείων και πολιτιστικών χώρων.
•Προστασία και ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων.
•Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων και μη οικισμών.
Αξιοποίηση του συνόλου του πολιτισμικού πλούτου:
•Αξιοποίηση της τοπικής παραδοσιακής σοφίας και των παραδοσιακών δεξιοτήτων
και υλικών.
•Δημιουργία μουσικής σχολής στην Μ. Βελλάς
•Ψηφιοποίηση του συνόλου των πολιτισμικών στοιχείων.
•Έρευνα για αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων.
•Ολοκληρωμένο δίκτυο διατήρησης και ανάδειξης πολιτισμικής κληρονομιάς των
ορεινών περιοχών της Ηπείρου.
•Δημιουργία τμήματος μουσικών σπουδών.

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)