Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Εφαρμογή νομοθεσίας και συνεχής παρακολούθηση:

•Χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής(τηλεπισκόπηση, ψηφιακές επεξεργασίες και Γ.Σ.Π
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών).
•Συχνοί έλεγχοι από τους φορείς.
•Συνεχής παρακολούθηση των εταιρειών που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δήμο και τις
παραβιάζουν, επιβαρύνοντας το περιβάλλον με λύματα οποιασδήποτε μορφής, με επιβολή
προστίμων και απαίτησης άμεσης αποκατάστασης.
•Οριοθέτηση κυνηγετικού χώρου.
•Εκτροφή θηραμάτων.
•Καταγραφή χλωρίδας και πανίδας.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων και Απορριμμάτων

•Χωροθέτηση Σημείου Μεταφοράς Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α)
Λειτουργία ανακύκλωσης με τη χρήση της διαλογής στην πηγή.
•Οικιακή κομποστοποίηση υπολειμμάτων.

Ενημέρωση των δημοτών και ευαισθητοποίηση:

•Ενημέρωση των πολιτών και διαβούλευση μαζί τους για όλα τα θέματα που αφορούν
αυτούς και το μέλλον των παιδιών τους (Έρευνα και Εξόρυξη Υδρογονανθράκων,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ)
• Συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων στην υλοποίηση των δράσεων.
•Ενίσχυση και προβολή ανοιχτού πανεπιστημίου.
• Διεκδίκηση Ιδρύσεως στην Περιοχή μας Εκπαιδευτικών Τμημάτων ( Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.,
Σχολές Κτηνοτροφικής και Αγροτικής Αγωγής ) ή μεταφοράς στην Περιοχή μας με σκοπό την
Αφύπνιση των νέων μας πάνω σε Επιστήμες που αναδεικνύουν τον Φυσικό, Τεχνικό και
Κοινωνικό Πλούτο μας αλλά και την Δημιουργία Θέσεων που θα προκύψουν από τα
ανωτέρω εγχειρήματα.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων σε Διάφορα Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου μας,
με σκοπό την ενημέρωση των Δημοτών από Επιστήμονες πάνω σε Θέματα Πολιτισμού,
Ιστορίας και Παράδοσης του Δήμου μας αλλά και της Ελλάδος μας σαν Εθνική Οντότητα
εδώ και χιλιάδες χρόνια.
•Διαδραστικότητα μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με προσωπικούς υπολογιστές και
ενημέρωση.
•Συνεργασία με άλλους ορεινούς Δήμους.
•Ένταξη των επιστημών περιβάλλοντος και ανάπτυξης ορεινών περιοχών στην εκπαίδευση
•Εθελοντισμός. Δημιουργία Ειδικού Σώματος Πολιτοφυλακής το οποίο θα αποτελείται από
Εθελοντές κατοίκους του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Μονάδες των
Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό την Φύλαξη των Συνόρων, αλλά και την διαφύλαξη της Τάξης
σε απομακρυσμένα Χωριά των Συνοριακών Γραμμών.

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου