Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τις κοινωνικές δομές και το κοινωνικό κεφάλαιο (Α' μερος)Κοινωνικές υποδομές και κοινωνικό κεφάλαιο.Αξιοποίηση και Δημιουργία Υποδομών:

• Είναι Δικαίωμα μας η Λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δελβινακίου, διότι
εξυπηρετεί Δημότες μας οι οποίοι κατοικούν στα Ακριτικά Χωριά του Δήμου μας.
Στόχος μας είναι όχι μόνο η συνέχιση της λειτουργίας του αλλά και η ενίσχυση του
με Έμψυχο Δυναμικό και Υλικό Εξοπλισμό, έτσι ώστε να αποτελεί τον πυλώνα
Υγείας στην Περιοχή μας.
• Ίδρυση του Θεσμού του Τοπικού Ιατρού, ο οποίος θα κατοικεί σε κάθε Τοπικό
Διαμέρισμα στο οποίο δεν υπάρχει πλησίον Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο. Η
λειτουργία του συγκεκριμένου Θεσμού, έχει ως στόχο την 24ωρη δυνατότητα των
Δημοτών μας να έχουν άμεση Ιατρική Περίθαλψη έως ότου μεταφερθούν σε κοντινό
Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο, όταν αυτό απαιτείται. Η απαίτηση μας αυτή απέναντι
στην Κεντρική Εξουσία, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις ( Επιδότηση
μισθού και κατοικίας του εκάστοτε Ιατρού ) οι οποίες , θα προσελκύσουν νέους
ιατρούς να κατοικίσουν σε πραγματικά δυσμενείς Περιοχές αλλά ταυτόχρονα πολύ
σπουδαίες και σημαντικές για το Πωγώνι μας και την Ελλάδα μας.
• Ανακαίνιση όλων των αθλητικών χώρων σε όλα τα Δημοτικά και Τοπικά
Διαμερίσματα του Δήμου Πωγωνίου ή δημιουργία νέων σε μέρη που στερούνται.
• Σχεδιασμός για δημιουργία κλειστού κολυμβητηρίου σε Τοπικό Διαμέρισμα , το
οποίο θα βρίσκεται πλησίον σε όλα τα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα ώστε να έχουν
ευκολότερη πρόσβαση όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την κολύμβηση.
• Γυμναστές Διορισμένοι από τον Δήμο, οι οποίοι θα ασχολούνται με την εκγύμναση
παίδων και νέων από την ηλικία των 6 έως 18 ετών ή αυτόνομες δράσεις πολιτών του
Δήμου μέσω οργανωμένων Ακαδημιών.
• Οργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων σε διάφορα Αθλήματα με σκοπό την
ανάδειξη και την εξέλιξη Αθλητών του Δήμου μας.
•Αναδιοργάνωση του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων.
•Επαναλειτουργία της Μόνιμης Έκθεσης Φωτογραφίας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
και του Λαογραφικού Μουσείου.
• Βελτίωση οδικού δικτύου για διευκόλυνση συγκοινωνίας.
•Δημιουργία Αστικού ΚΤΕΛ .
•Εγκατάσταση υποδομών τηλεϊατρικής τεχνολογίας.
•Δημιουργία μονάδων αξιοποίησης του Γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής.

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου