Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τις κοινωνικές δομές και το κοινωνικό κεφάλαιο (Β' μερος)Κοινωνικες δομες και κοινωνικο κεφαλαιο

Κοινωνική Συνεργασία -Συνέργεια:

•Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
• Αναδιάρθρωση των Δημοτικών Υπαλλήλων, η οποία θα οδηγήσει σε Δίκαιο
καταμερισμό των Εργασιών τους σχετικά με την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των
Δημοτών. Συγκεκριμένα στα καθήκοντα των Δημοτικών Υπαλλήλων θα πρέπει να
εμπεριέχονται, η βοήθεια των ηλικιωμένων στο σπίτι, η βοήθεια Ειδικών
Επιστημόνων πάνω σε θέματα που αφορούν την Υγεία των Κτηνοτροφικών
Πληθυσμών και την Υγεία των Αγροτικών Εκτάσεων (Ενίσχυση του Δήμου με
Κτηνοτρόφους και Γεωπόνους).
•Συνεργασία των Σχολείων με το Στρατό για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των
μαθητών ή για τη μεταφορά τους σε δύσκολες συνθήκες.
•Συνεργασία του Δήμου με τους μηχανικούς του στρατοπέδου για την επιδιόρθωση
των οχημάτων του Δήμου με μικρότερο κόστος.
•Συνεργασίες παραγωγικών και εκπαιδευτικών φορέων για την υποστήριξη σχεδίων
απασχόλησης προσαρμοσμένης στην παραδοσιακή τεχνική εκπαίδευση.
•Συνεργασία Δημοτικών Κ.Ε.Κ, τοπικών αρχών, φορέων, συλλόγων και πολιτών για
την κατάρτιση του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Συμμετοχική Δημοκρατία:

•Συμβούλια Δημοτών για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
•Συνελεύσεις Παραγωγών, ανά κλάδο παραγωγής.
•Κοινωνικός έλεγχος των δράσεων της διοίκησης.
•Λαϊκές Συνελεύσεις.
 •Τοπικά Δημοψηφίσματα.
•Συμμετοχικοί Προϋπολογισμοί.
•Εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting).

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου